Công văn số 1579/SYT-KHTC; V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT năm 2017
Số văn bản: Công văn số 1579/SYT-KHTC
Trích yếu: V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT năm 2017
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 07/09/2017
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 22 tháng 11 năm 2017
02:14:35 AM

Bệnh thường gặp