Công văn số: 1586/SYT-TCCB; V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ
Số văn bản: Công văn số: 1586/SYT-TCCB
Trích yếu: V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 08/09/2017
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 6, Ngày 22 tháng 6 năm 2018
04:26:31 PM

Bệnh thường gặp