Công văn số 1588/SYT-NVY; V/v hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT
Số văn bản: Công văn số 1588/SYT-NVY
Trích yếu: V/v hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 08/09/2017
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 6, Ngày 22 tháng 6 năm 2018
04:24:02 PM

Bệnh thường gặp