Công văn số 1620/SYT-NVY; Vv dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg tỉnh Hòa Bình quý III năm 2017
Số văn bản: Công văn số 1620/SYT-NVY;
Trích yếu: Vv dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg tỉnh Hòa Bình quý III năm 2017
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 14/09/2017
Người ký: PGĐ Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 22 tháng 11 năm 2017
01:55:44 AM

Bệnh thường gặp