Công văn số 5169/BYT-KH-TC; V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 240/2016/TT-BTC, Thông tư số 51/2016/TT-BYT
Số văn bản: Công văn số 5169/BYT-KH-TC
Trích yếu: V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 240/2016/TT-BTC, Thông tư số 51/2016/TT-BYT
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 15/09/2017
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 20 tháng 9 năm 2018
01:50:16 AM

Bệnh thường gặp