Thông tư số 35/2017/TT-BYT; V/v Thông tư Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ
Số văn bản: Thông tư số 35/2017/TT-BYT;
Trích yếu: V/v Thông tư Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước
Loại văn bản: Thông tư hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày tháng năm ban hành: 21/09/2017
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 20 tháng 9 năm 2018
01:21:24 AM

Bệnh thường gặp