SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

https://soytehoabinh.gov.vn/vi


TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH HÒA BÌNH NGÀY 02/5/2022

(Từ 16h00 ngày 01/5 đến 16h00 ngày 02/5/2022)
I. Tình hình dịch bệnh
Ca mắc mới trong ngày: Ghi nhận 12 ca. Trong đó:
STT Địa Phương Số ca mắc Tiền sử tiêm Vắc xin Nơi mắc
Chưa tiêm Tiêm 01 mũi Tiêm ≥ 02 mũi Tại cộng đồng Đã được cách ly trước đó
1 Lương Sơn 1 0 0 1 1 0
2 Thành phố Hòa Bình