DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thứ tư - 06/09/2023 22:46 3.372 0
DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC TÍNH ĐẾN NGÀY T9/2023 (GDP/GPP còn hiệu lực)
TT Cơ sở kinh doanh Số GCN  Ngày cấp GDP/GPP Ghi chú
Tên cơ sở Loại hình Họ và tên cá nhân đăng ký quản lý CM Địa chỉ Số GCN (ĐKKDD-HB) Số GCN GDP/GPP 
I Địa bàn thành phố Hòa Bình              
1 Quầy thuốc Bùi Thị Kim Huế Quầy thuốc Bùi Thị Kim Huế Xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa,Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 295 P.269 24/12/2020  
2 Quầy thuốc Nguyễn Thị Dùng Quầy thuốc Nguyễn Thị Dùng Xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 096 P.155 24/12/2020  
3 Quầy thuốc Lê Thị Tâm Quầy thuốc Lê Thị Tâm Xóm Độc Lập, xã Thịnh Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 093 P.152 24/12/2020  
4 Quầy thuốc Tú Liên Quầy thuốc Đoàn Thị Liên Xóm Độc Lập, xã Thịnh Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 094 P.153 24/12/2020  
5 Nhà thuốc Sông Đà Nhà thuốc  Nguyễn Thị Như SN 141, đại lộ Thịnh Lang, tổ 9, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 26 34 24/12/2020  
6 Nhà thuốc Đức Hạnh Nhà thuốc (ngoài giờ) Bùi Thị Thảo SN 210, đường Thịnh Lang, tổ 18, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 71 77 24/12/2020  
7 Nhà thuốc Dũng Hạnh Nhà thuốc (ngoài giờ) Trần Thị Thanh Huyền SN 598, tổ 4, P. Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 77 78 24/12/2020  
8 Nhà thuốc Lê Thoan Nhà thuốc  Lê Thị Thoan SN 89, tổ 13, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 90 79 24/12/2020  
9 Nhà thuốc Mai Phương Nhà thuốc  Nguyễn Thị Dung Phố Tân Lập 2, xã Trung Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 92 80 24/12/2020  
10 Nhà thuốc Minh Lộc Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Hiến Phố Tân Lập 2, xã Trung Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 95 81 24/12/2020  
11 Công ty TNHH dược phẩm Hà Việt Cơ sở phân phối thuốc Trương Văn Chính PS2-05 Zen Village, tổ 12, P. Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 130 01/GDP 21/01/2021  
12 Nhà thuốc Hồng Minh Nhà thuốc  Nguyễn Thị Minh SN 385, tổ 2, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 291 21 21/01/2021  
13 Nhà thuốc Hằng Thảo  Nhà thuốc (ngoài giờ) Vũ Thị Thùy Dung SN 1163, đường An Dương Vương, tổ 7, phường Thái Bình, TP Hòa Bình 002 83 05/02/2021  
14 Nhà thuốc số 69 Nhà thuốc  Nguyễn Mạnh Hùng SN 470, đường Cù Chính Lan, tổ 10, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 122 86 05/02/2021  
15 Quầy thuốc số 24 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nguyệt Xóm Trung Mường, xã Quang Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 128 P.15 05/02/2021  
16 Công ty TNHH An Trường Cơ sở bán buôn thuốc Nguyễn An Hải SN 463, đường Cù Chính Lan, tổ 15, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình 323 07/GDP 05/02/2021  
17 Nhà thuốc Tây Bắc 2 Nhà thuốc  Vũ Thị Luyến SN 627, đường Cù Chính Lan, tổ 8, P, Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 325 24 05/02/2021  
18 Nhà thuốc Tuyết Mai Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Vân Anh SN 528, đường Cù Chính Lan, tổ 10, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 129 89 31/3/2021  
19 Nhà thuốc Thúy Lan Nhà thuốc (ngoài giờ) Lê Thị Thúy Hòa SN 831, đường An Dương Vương, tổ 6, P. Thái Bình, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 131 90 31/3/2021  
20 Nhà thuốc Mai Hoa Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thu Hà SN 390, đường Cù Chính Lan, tổ 13, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 135 65  12/4/2021  
21 Nhà thuốc Tâm Bình Nhà thuốc (ngoài giờ) Hoàng Thị Ngọc Hồi Tổ 14, P. Dân Chủ, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 144 91 28/5/2021  
22 Nhà thuốc Ngọc Tú Nhà thuốc  Lê Ngọc Đỉnh SN 557, đường Cù Chính Lan, tổ 12, phường Phương Lâm,  Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 145 92 28/5/2021  
23 Nhà thuốc Thu Hà Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Quỳnh Hoa SN 230, tổ 18, phường Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 152 26 28/5/2021  
24 Nhà thuốc Liên Nam Nhà thuốc Nguyễn Thị Kim Liên Xóm Hạnh Phúc, xã Thịnh Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 154 093 08/7/2021  
25 Nhà thuốc Quang Chính Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Thanh Thủy SN 38B, đường Ngô Thì Nhậm, tổ 18, P. Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 22 14 08/7/2021  
26 Nhà thuốc Bệnh viện Nhà thuốc Nguyễn Hồng Hạnh BVĐK tỉnh (Tổ 10, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh) 532 172 08/7/2021  
27 Nhà thuốc Hằng Thảo Nhà thuốc (ngoài giờ) Vũ Thị Thùy Dung SN 1159, đường An Dương Vương, tổ 7, P. Thái Bình, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 002 083 02/8/2021  
28 Nhà thuốc Thảo Nguyên Nhà thuốc (ngoài giờ) Đinh Văn Huấn SN 147, tổ 1, P. Thịnh Lang, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 329 41 02/8/2021  
29 Nhà thuốc Kim Khánh Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Thu Hương SN 240, tổ 13, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 391 17 02/8/2021  
30 Nhà thuốc Thanh Thúy Nhà thuốc  Trương Quốc Chiến SN 48, đường Ngô Quyền, tổ 11, P. Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 182 04 02/8/2021  
31 Nhà thuốc Huệ Dương Nhà thuốc (ngoài giờ) Hoàng Thị Thủy SN 190, tổ 9, P. Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 169 15 11/10/2021  
32 Quầy thuốc Ngô Thị Hoa Quầy thuốc Ngô Thị Hoa Tổ dân phố Ngọc 2, Phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình 104 P. 85  15/11/2021 được phép hoạt động đến ngày 01/02/2024
33 Nhà thuốc Nga Cách 2 Nhà thuốc Bùi Sĩ Động Số nhà 12, đường Chi Lăng, tổ 8, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình 103 28 15/11/2021  
34 Nhà thuốc Gia Quang Nhà thuốc Nguyễn Gia Quang Số nhà 253, đường Cù Chính Lan, tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình 201 30 15/11/2021  
35 Nhà thuốc Hòa Bình Nhà thuốc Vũ Tài Thắng Số nhà 514, tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 089 27 15/11/2021  
36 Nhà thuốc Tuyên Linh Nhà thuốc Nguyễn Mai Chi Số nhà 48, đường Phùng Hưng, tổ 20, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 330 42 15/11/2021  
37 Nhà thuốc Long Châu 280 Nhà thuốc Nguyễn Thị Hà Số nhà 423, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 176 99 15/11/2021  
38 Nhà thuốc Ngọc Hân Nhà thuốc  Nguyễn Thị Kim Chi Xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình 018 18  14/12/2021  
39 Nhà thuốc Kiều Thủy Nhà thuốc (ngoài giờ) Cao Thị Huyền Trang Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình 009 09  14/12/2021  
40 Nhà thuốc Ánh Nguyệt Nhà thuốc  Đào Thị Hưng Số nhà 456, đường Cù Chính Lan, tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình 173 89  14/12/2021  
41 Nhà thuốc Huyền Nam Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Nhật Huyền Số nhà 376, đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 001 25  14/12/2021  
42 Nhà thuốc Phương Thúy  Nhà thuốc  Bùi Đức Mạnh Số nhà 74, tổ 6, phường Dân Chủ, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 354 104 06/01/2022  
43 Nhà thuốc An Bình Nhà thuốc (ngoài giờ) Hồ Thị Hồng Nhường Số nhà 494, tổ 10, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 355 105 06/01/2022  
44 Nhà thuốc 99 Nhà thuốc (ngoài giờ) Tạ Diệu Hà Số nhà 474, tổ 10, phường Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 356 106 06/01/2022  
45 Nhà thuốc An Thái Nhà thuốc Nguyễn Chí Dưỡng Số nhà 216, đường Cù Chính Lan, tổ 21, phường Phương Lâm,Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 248 2 06/01/2022  
46 Nhà thuốc Vân Chiến Nhà thuốc Vũ Thị Kim Anh Số nhà 17, tổ 1A, phường Tân Thịnh,Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 338 51 06/01/2022  
47 Nhà thuốc Hanh Dung Nhà thuốc Nguyễn Thị Dung Số nhà 255, tổ 14, phường Tân Thịnh,Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 221 38 06/01/2022  
48 Nhà thuốc Tiến Lực Nhà thuốc (ngoài giờ) Phạm Tiến Lực SN 172, Tổ 10, P. Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 217 37 10/01/2022  
49 Nhà thuốc AZ Nhà thuốc Phạm Quốc Hoàn Số nhà 201, đường Phùng Hưng, tổ 3, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 335 48 06/01/2022  
50 Nhà thuốc Tú Diệu Nhà thuốc  Nguyễn Thị Hồng Giang  Số nhà 312-314, tổ 13, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 363 111 21/01/2022  
51 Nhà thuốc Phúc Anh Nhà thuốc (ngoài giờ) Trần Văn Phúc Số nhà 626, tổ 1, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình 360 109 21/01/2022  
52 Nhà thuốc Tây Bắc Nhà thuốc Bùi Thị Chiên Số nhà 64, tổ 1A, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 216 01  09/3/2022  
53 Nhà thuốc Long Châu 287 Nhà thuốc  Trần Thị Huệ Số 880-882 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 364 112 16/3/2022  
54 Nhà thuốc Hà Khoa Pharma Nhà thuốc (ngoài giờ) Hà Kim Khoa Số nhà Pg1-09, trung tâm thương mại và nhà phố thương mại Shophouse Hòa Bình, tổ 9, phường Đồng Tiến Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 365 113 24/3/2022  
55 Nhà thuốc Hà Khoa 1 Nhà thuốc (ngoài giờ) Vũ Xuân Trường Số nhà 799, đường An Dương Vương, tổ 5, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 340 53 24/3/2022  
56 Nhà Thuốc Hoa Mai Nhà thuốc Lê Thị Giang Số 1, đường Hữu Nghị, tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 372 118  08/4/2022  
57 Nhà thuốc An Nhung Nhà thuốc Nguyễn Hồng Nhung Số 100, tổ 3, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 373 119  08/4/2022  
58 Nhà thuốc Ngọc Tú 2 Nhà thuốc Đỗ Đức Nhuận Số 284, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 375 121  08/4/2022  
59 Nhà thuốc Thu Hiền Nhà thuốc Trần Thị Thu Hiền Số nhà 120, tổ 3, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 369 115  08/4/2022  
60 Nhà thuốc Ngọc Lan Nhà thuốc Đào Thị Ngọc Lan Số nhà 341, tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 370 116  08/4/2022  
61 Nhà thuốc Thu Thủy Nhà thuốc Trần Thị Thủy Ki ốt B2, chợ Tân Bình, tổ 5, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 371 117  08/4/2022  
62 Nhà thuốc Thanh Thúy 2 Nhà thuốc Trương Thị Thanh Thuý Số nhà 233, tổ 9, đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 470 52  08/4/2022  
63 Nhà thuốc Hồng Khanh Nhà thuốc Vũ Thị Hồng Số nhà 88, tổ 2, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình 379 123  25/4/2022  
64 Nhà thuốc Huy Anh Nhà thuốc Bùi Thị Yến Số 2, tổ 12, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình 380 124  25/4/2022  
65 Nhà thuốc Minh Giang Nhà thuốc Đỗ Thị Hồng Xiêm Số 918, tổ 7, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình 381 125  25/4/2022  
66 Nhà thuốc Nam Hải Nhà thuốc Trần Trọng Phương SN 376, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 15, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 346 59 12/5/2022  
67 Nhà thuốc Phương Tịnh Nhà thuốc Đinh Thị Phương SN 1065, tổ 2, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 387 22 12/5/2022  
68 Nhà thuốc Đoàn Chuyên Nhà thuốc Đoàn Thị Chuyên SN 816, đường Cù Chính Lan, tổ 17, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 388 10 12/5/2022  
69 Nhà thuốc An Thái 2 Nhà thuốc Nguyễn Chí Luyến SN 205, tổ 8, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 345 58 12/5/2022  
70 Nhà thuốc Thu Huyền Nhà thuốc Bùi Công Định Tổ 9, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 389 6 12/5/2022  
71 Nhà thuốc Hà Nội - Hòa Bình Nhà thuốc Nguyễn An Trường Số 137, đường Lê Thánh Tông, tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 385 126 26/5/2022  
72 Nhà thuốc Tây Bắc 3 Nhà thuốc Nguyễn Xuân Quý Số 263, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 396 128 10/6/2022  
73 Nhà thuốc Tây Bắc 4 Nhà thuốc (ngoài giờ) Lã Thị Bích Phượng Số 650, đường Cù Chính Lan, tổ 9, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 397 129 10/6/2022  
74 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hòa Bình Cơ sở phân phối thuốc Đỗ Văn Huân Số 816 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 179 03/GDP 21/6/2022   
75 Nhà thuốc Thu Thủy 2  Nhà thuốc Lã Thu Hà Số nhà 88, tổ 16, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 399 130 30/6/2022  
76 Nhà thuốc Long Châu 709 Nhà thuốc Vũ Tấn Lực 02 Chi Lăng, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 400 131 30/6/2022  
77 Nhà thuốc Trường Phúc Nhà thuốc Phạm Thị Hiền Đường Trần Quý Cáp, tổ 7, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 401 132 04/7/2022  
78 Nhà thuốc Hồng Sơn Nhà thuốc Cấn Cao Sơn Số nhà 696, tổ 9, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 402 23 04/7/2022  
79 Nhà thuốc Long Châu 726 Nhà thuốc Bùi Thị Toan Số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 407 137 28/7/2022  
80 Nhà thuốc Thu Hậu Nhà thuốc Nguyễn Hoà Bình Số nhà 532, tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 417 141  08/8/2022  
81 Nhà thuốc Hạnh Phúc Nhà thuốc Nguyễn Chí Công Tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 435 144 09/9/2022  
82 Nhà thuốc Nga Cao Nhà thuốc Nguyễn Văn Khang Số nhà 575, tổ 3, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 273 33 09/9/2022  
83 Nhà thuốc  Quỳnh Lâm Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Lan Hương Khu nhà ở dự án Sudico Bắc Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 436 145 23/9/2022  
84 Nhà thuốc Nhung Hạnh Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Nhung Xóm Độc Lập, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 446 147/GPP 07/10/2022  
85 Nhà thuốc Á Châu 6 Nhà thuốc (ngoài giờ) Nguyễn Thị Tuyết Số nhà 460, tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 447 148/GPP 07/10/2022  
86 Công ty Cổ phần dược phẩm AZ pharma Cơ sở phân phối thuốc Nguyễn Đức Thi VPGD: Số nhà 201 đường Phùng Hưng, tổ 3, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 448 13/GDP 10/10/2022  
87 Nhà thuốc Phương Linh Nhà thuốc (ngoài giờ) Trần Thị Kim Oanh SH 08, tòa B, khu chung cư Sao Vàng, tổ 9, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 457 149/GPP 31/10/2022  
88 Nhà thuốc Tâm An Nhà thuốc Trần Thị Phương Anh Số nhà 63A, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 472 150/GPP 10/11/2022   
89 Nhà thuốc Thảo Nguyên 2 Nhà thuốc (ngoài giờ) Lã Thị Mỹ Số nhà 90, đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 19, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 477 151/GPP 23/11/2022  
90 Nhà thuốc Huy Thiết Nhà thuốc (ngoài giờ) Bùi Văn Nhật Số nhà 59, tổ 16, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 471 19/GPP 23/11/2022  
91 Nhà thuốc Hoa Mai Nhà thuốc (ngoài giờ) Lê Hương Giang Số 1 đường Hữu Nghị, tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 483 152/GPP 05/12/2022  
92 Công ty TNHH Dược phẩm Hằng Thảo Cơ sở phân phối thuốc Lê Thị Hằng Số nhà 1159, ngõ 826, đường An Dương Vương, tổ 7, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 488 14/GDP 09/12/2022  
93 Nhà thuốc Nga Cách Nhà thuốc (ngoài giờ) Lê Thanh Hà Số nhà 623, đường Cù Chính Lan, tổ 8, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 236 11/GPP 19/12/2022  
94 Nhà thuốc Hoàng Long Nhà thuốc Nguyễn Tú Linh  Số nhà 482, tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 497 13/GPP 19/12/2022  
95 Nhà thuốc Số 01 Nhà thuốc Nguyễn Bạch Hà My Tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 502 156/GPP 23/12/2022  
96 Nhà thuốc Lan Anh Nhà thuốc (ngoài giờ) Vũ Thị Thu Mai Số nhà 50, tổ 5, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 503 157/GPP 23/12/2022  
97 Quầy thuốc Dũng Hằng Quầy thuốc Trần Thị Dung Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 505 P.86/GPP 23/12/2022  
98 Quầy thuốc Yên Quang Quầy thuốc Nguyễn Thị Dung Xóm Trung Mường, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 506 P.158/GPP 23/12/2022  
99 Công ty Cổ phần Dược phẩm Kỳ Sơn Cơ sở phân phối thuốc Vũ Thị Thu Hằng Tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 507 08/GDP 23/12/2022  
100 Quầy thuốc Minh Anh Quầy thuốc Triệu Thị Thúy Xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 508 P.334/GPP 06/01/2023  
101 Nhà thuốc Thanh Thúy 3 Nhà thuốc (ngoài giờ) Trần Thị Minh Nghĩa Số nhà 299, đường Trần Hưng Đạo, tổ 7, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 515 160/GPP 12/01/2023  
102 Nhà thuốc Nga Cách 3 Nhà thuốc Nguyễn Thị Loan Số nhà 506, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 516 161/GPP 16/02/2023  
103 Nhà thuốc Nga Cách 6 Nhà thuốc Đinh Thị Xuyến Số nhà 86, đường Hữu Nghị, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 517 161/GPP 16/02/2023  
104 Nhà thuốc số 15 Nhà thuốc Trần Thị Thu Hằng Số nhà 476, tổ 10, phường Đồng Tiến, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 521 164/GPP 14/03/2023  
105 Nhà thuốc Minh Khanh Nhà thuốc Lê Anh Tuấn Số nhà 50, tổ 18, phường Phương Lâm, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 522 165/GPP 14/03/2023  
106 Nhà thuốc Thảo Dương Nhà thuốc Kim Thị Tem Số nhà 1073, đường An Dương Vương, tổ 02, phường Thống Nhất, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 527 168/GPP 24/03/2023  
107 Nhà thuốc Tâm Hảo Nhà thuốc Nguyễn Thị Hảo Số nhà 10, tổ 6, phường Dân Chủ, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 528 169/GPP 24/03/2023  
108 Nhà thuốc Tâm Việt Nhà thuốc (ngoài giờ) Đặng Đình Nam Số nhà 180, tổ 18, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 531 171/GPP 24/03/2023  
109 Nhà thuốc Liên Huệ Nhà thuốc (ngoài giờ) Dương Thị Lương Nghĩa Tổ dân phố số 14, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 024 66 05/5/2023  
110 Nhà thuốc Hiền Thảo Nhà thuốc Đỗ Thị Trinh Số nhà 17, tổ 10, đường Lê Lai, phường Dân Chủ, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 541/ĐKKDD-HB 175/GPP 05/5/2023  
111 Nhà thuốc Thanh Thuý 4 Nhà thuốc (ngoài giờ) Lê Thị Kim Đức Số nhà 450, tổ 10, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 549/ĐKKDD-HB 181/GPP 15/5/2023  
112 Nhà thuốc 24H Nhà thuốc (ngoài giờ) Phạm Thị Mai Hương Nhà số 01, tổ 5, phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 553 182 02/06/2023  
113 Nhà thuốc Hiếu Tuyết Nhà thuốc Hoàng Thị Ánh Tuyết Tại nhà tổ 14, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 557 184 15/06/2023  
114 Nhà thuốc Mai Phương Nhà thuốc Trần Thị Mai Phương SN 154, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 562 186 12/07/2023  
115 Nhà thuốc Minh Chúc Nhà thuốc (ngoài giờ) Lường Ngọc Bích Tổ 7, phường Kỳ Sơn,Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 398 69 12/7/2023  
116 Nhà thuốc Sao Mai Nhà thuốc (ngoài giờ) Giang Thị Thu Thuỷ SN 423, tổ 5, P. Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 070 74 19/07/2023  
117 Công ty TNHH-Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex-Chi nhánh Hòa Bình Cơ sở bán buôn thuốc Trần Mạnh Linh Căn PG1-08A dự án Vincom Hòa Bình, tổ 9, p Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 566 15/GDP 19/07/2023  
118 Nhà thuốc Hồng Sơn 2 Nhà thuốc Phạm Xuân Ngọc SN 436, đường Cù Chính Lan, tổ 10, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 567 188 19/07/2023  
119 Nhà thuốc Hiền Anh Nhà thuốc Vũ Thị Hiền Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình 569 190 02/08/2023  
120 Nhà thuốc Minh Trọng Nhà thuốc Vũ Văn Tách Tổ dân phố Tân Lập II, phường Trung Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 570 191 02/08/2023  
121 Nhà thuốc AZ6 Nhà thuốc Nguyễn Thị Lan Hương Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 572 193 14/08/2023  
122 Nhà thuốc Ngà Dũng Nhà thuốc Hoàng Thị Ngà SN 911, tổ 1, P. Thống Nhất, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 573 194 14/08/2023  
II Địa bàn huyện Lương Sơn Nhà thuốc            
1 Nhà thuốc Đức An Nhà thuốc  Bùi Thị Minh Huyền Thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 087 76 01/9/2020  
2 Quầy thuốc số 7 Quầy thuốc Đỗ Thị Hiền Thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 302 P.63 24/12/2020  
3 Quầy thuốc số 25 Quầy thuốc Bùi Thị Hải Thanh SN 216, đường Trần Phú, TK 4, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 298 P.53 24/12/2020  
4 Quầy thuốc số 5 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nhàn SN 13, ngõ 7, đường Phạm Văn Đồng, TK 13, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 137 P.52 24/12/2020  
5 Quầy thuốc số 9 Quầy thuốc Ngô Thị Thủy Ki ốt số 01, dãy C, chợ Trung tâm, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 178 P.58 24/12/2020  
6 Nhà thuốc Bệnh viện Nhà thuốc  Nguyễn Đức An BV Nam Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Khu Đồng Lề, xóm Đồng Sương, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) 120 82 21/01/2021  
7 Công ty CPDP Lương Sơn Cơ sở phân phối thuốc Bùi Thị Kền SN 599, đường Trần Phú, TK 12, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 300 10/GDP 21/01/2021  
8 Quầy thuốc số 18 Quầy thuốc Dương Thị Thu SN 337, đường Trần Phú, TK 9, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 138 P.54 21/01/2021  
9 Quầy thuốc số 13 Quầy thuốc Bạch Thị Thắng Xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 082 P.144 21/01/2021  
10 Quầy thuốc Đăng Khánh số 23 Quầy thuốc Bùi Thị Mây Thôn Quyền Chương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 142 P.275 21/01/2021  
11 Quầy thuốc Ngọc Xinh số 6 Quầy thuốc Nguyễn Thị Xinh SN 1254, tổ 3, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 184 P.21 21/01/2021  
12 Quầy thuốc Hà Linh số 27 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng Thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 123 P.14 05/02/2021  
13 Nhà thuốc Mỹ Duyên Nhà thuốc  Nguyễn Thị Duyên SN 696, tổ 6, TK 8, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 262 16 05/02/2021  
14 Quầy thuốc Huyền Trang Quầy thuốc Nguyễn Thị Diệu Hoa Xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 258 P.16 05/02/2021  
15 Quầy thuốc Việt Hưng số 22 Quầy thuốc Nguyễn Việt Hưng Thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 140 P.19 05/02/2021  
16 Quầy thuốc Liêm Huyền số 15 Quầy thuốc Phạm Thị Huyền Xóm 5, thôn Hợp Thung, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 139 P.20 05/02/2021  
17 Nhà thuốc Phương Nhung Nhà thuốc  Phạm Thị Khánh Ly SN 3, ngõ 17, đường Phạm Văn Đồng, tổ 4, TK 13, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 058 88 31/3/2021  
18 Quầy thuốc Bảo An số 11 Quầy thuốc Nguyễn Thị Kiều Anh SN 151, đường Trần Phú, TK 3, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 132 P.24 31/3/2021  
19 Quầy thuốc số 5 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nhàn SN13, ngõ 7, đường Phạm Văn Đồng, tiểu khu 13, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 137 P.52 12/4/2021  
20 Quầy thuốc số 9 Quầy thuốc Ngô Thị Thủy Ki ốt số 01, dãy C, chợ Trung tâm, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 178 P.58 12/4/2021  
21 Quầy thuốc số 18 Quầy thuốc Dương Thị Thu SN 337, đường Trần Phú, tiểu khu 9, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 138 P.54 12/4/2021  
22 Quầy thuốc số 25 Quầy thuốc Bùi Thị Hải Thanh SN 216, đường Trần Phú, tiểu khu 4, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 298 P.53 12/4/2021  
23 Quầy thuốc Ngọc Xinh số 6 Quầy thuốc Nguyễn Thị Xinh SN 1254, tổ 3, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 184 P.21 12/4/2021  
24 Quầy thuốc Liêm Huyền số 15 Quầy thuốc Phạm Thị Huyền Xóm 5, thôn Hợp Thung, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 139 P.20 12/4/2021  
25 Quầy thuốc Việt Hưng số 22 Quầy thuốc Nguyễn Việt Hưng Thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 140 P.19 12/4/2021  
26 Quầy thuốc Đăng Khánh số 23 Quầy thuốc Bùi Thị Mây Thôn Quyền Chương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 142 P.275 12/4/2021  
27 Quầy thuốc Đức Anh số 26 Quầy thuốc  Nguyễn Thị Đảm Tổ 3, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 47 P.113  06/01/2022  
28 Quầy thuốc số 16/KB Đỗ Thị Kim Huệ Quầy thuốc  Đỗ Thị Kim Huệ Thôn Thanh Hà, xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 219 P.243  06/01/2022  
29 Quầy thuốc số 22KB/ Quách Thị Biên Quầy thuốc  Quách Thị Biên Thôn Hợp Thung, xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 220 P.244  06/01/2022  
30 Quầy thuốc Diễn Huyền số 12 Quầy thuốc Lê Thị Huyền Thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 368 P.282  24/3/2022  
31 Nhà thuốc Thùy Dương Nhà thuốc Nguyễn Thị Thùy Dương Số 945, tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình 374 120  08/4/2022  
32 Nhà thuốc Tâm Đức Nhà thuốc Hoàng Tú Anh Số nhà 1120, tổ 1, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình 392 127 26/5/2022  
33 Nhà thuốc HPT Nhà thuốc (ngoài giờ) Hoàng Trung Tỉnh Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 406 136 28/7/2022  
34 Nhà thuốc Long Châu 727 Nhà thuốc Phạm Văn Giáp Số 599 Trần Phú, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 408 138 28/7/2022  
35 Quầy thuốc Huyền Hương Quầy thuốc Vũ Thị Huyền Xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 266 P.253 28/7/2022  
36 Quầy thuốc Thanh Thủy số 20 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hà Thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 437 P.305 23/9/2022  
37 Quầy thuốc Anh Thu số 29 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu Xóm Lộc Môn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 481 P.324 05/12/2022  
38 Quầy thuốc Số Ngọc Thảo Quầy thuốc Bùi Hải Hà Số nhà 520, đường Trần Phú, tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 519 P.339 16/02/2023  
39 Quầy thuốc Bình Thái Quầy thuốc Phạm Thị Thái Xóm 5, thôn Hợp Thung, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 520 P.340 16/02/2023  
40 Nhà thuốc Hiếu Hoà Nhà thuốc Bùi Thị Hoà Xóm Rổng Tằm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 540 174 12/04/2023  
41 Quầy thuốc Tùng Nga Quầy thuốc Lê Thị Nga Xóm 3, thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 535 P.345 12/04/2023  
42 Quầy thuốc Thắng Huyền Quầy thuốc Huỳnh Quyết Thắng Xóm Mỹ Tân, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 536 P.346 12/04/2023  
43 Quầy thuốc Thảo Nguyên Quầy thuốc Nguyễn Thị Hiền Xóm Cây Sữa, thôn Cố Thổ, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 537 P.347 12/04/2023  
44 Quầy thuốc Quýt Bùi số 30 Quầy thuốc Bùi Tiến Quýt Xóm Quê Sụ, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 538 P.348 12/04/2023  
45 Quầy thuốc Thanh Loan số 31 Quầy thuốc Nguyễn Thanh Loan Xóm Rậm, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 539 P.349 12/04/2023  
46 Nhà thuốc Bảo Trang Nhà thuốc Vũ Thị Toản Số nhà 1240, thôn Năm Lu, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 544/ĐKKDD-HB 178/GPP 05/5/2023  
47 Nhà thuốc Quỳnh Anh Nhà thuốc Sa Thị Hằng Số nhà 516, tiểu khu 6, thị trấn Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 545/ĐKKDD-HB 179/GPP 05/5/2023  
48 Quầy thuốc Thảo Nguyên Quầy thuốc Trần Thị Thu Hằng Thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 552 P.354 02/06/2023  
49 Quầy thuốc Bảo Ánh Quầy thuốc Bùi Thị Hường Thôn Cáp, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 556 P.356 02/06/2023  
50 Nhà thuốc Đức Tín Nhà thuốc Vũ Đình Khánh Thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 558 185 26/06/2023  
51 Nhà thuốc Tâm An 2 Nhà thuốc Nguyễn Thảo Loan SN 463, tiểu khu 11, TT Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 563 187 12/07/2023  
52 Nhà thuốc Hải Hoa Nhà thuốc  Nguyễn Quang Huy SN 587, tổ 1, TK 12, TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 078 75 25/08/2023  
III Địa bàn huyện Kim Bôi              
1 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hiền Quầy thuốc Nguyễn Thị Hiền Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 125 P.27  15/11/2021  
2 Quầy thuốc Đinh Thị Hương Quầy thuốc Đinh Thị Hương Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 124 P.28  15/11/2021  
3 Quầy thuốc Nguyễn Thị Huấn Quầy thuốc Nguyễn Thị Huấn Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 127 P.29  15/11/2021  
4 Quầy thuốc Lê Thị Hường Quầy thuốc Lê Thị Hường Khu Lục Cả, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 105 P.163  15/11/2021  
5 Quầy thuốc Nguyễn Thị Huế Quầy thuốc Nguyễn Thị Huế Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 126 P.30  15/11/2021  
6 Quầy thuốc Hà Thị Liên Quầy thuốc Hà Thị Liên Xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 108 P.166  15/11/2021  
7 Quầy thuốc Kim Dung Quầy thuốc Đặng Thị Kim Dung Xóm Đúp, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 367 P.281  24/3/2022  
8 Công ty Cổ phần Phát triển Dược Hòa Bình  Cơ sở phân phối thuốc Đặng Thị Trang Khu Đồng Tiến, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 032 12/GDP  08/4/2022  
9 Nhà thuốc Thu Thảo Nhà thuốc Quách Thị Thu Thảo Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 395 61  07/6/2022   
10 Quầy thuốc Nguyễn Vui Quầy thuốc Nguyễn Thị Vui Xóm Đầm Rừng, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 261 P.251  07/6/2022   
11 Quầy thuốc Kiên Vui Quầy thuốc Lê Văn Kiên Thôn Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 151 P.38  07/6/2022   
12 Nhà thuốc Tuấn Tú Nhà thuốc Nguyễn Anh Tú Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 404 134 08/7/2022  
13 Nhà thuốc Đức Kiên Nhà thuốc Nguyễn Đức Kiên Số nhà 20, khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 416 140  08/8/2022  
14 Quầy thuốc Bùi Thị Ngừng Quầy thuốc Bùi Thị Ngừng Xóm Mến Bôi, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 420 P.292  08/8/2022  
15 Quầy thuốc Long Khánh Quầy thuốc Nguyễn Phương Thảo Xóm Cầu, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 421 P.293  08/8/2022  
16 Quầy thuốc Kim Dung Quầy thuốc Hoàng Thị Kim Dung Khu Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 422 P.294  08/8/2022  
17 Quầy thuốc Bùi Thị Liên Quầy thuốc Bùi Thị Liên Khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 423 P.295  08/8/2022  
18 Quầy thuốc Dương Thị Nga Quầy thuốc Dương Thị Nga Xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 424 P.296  08/8/2022  
19 Quầy thuốc Bùi Thị Thảo Quầy thuốc Bùi Thị Thảo Xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 425 P.297  08/8/2022  
20 Quầy thuốc Bùi Thị Trích Quầy thuốc Bùi Thị Trích Thôn Gò Chè xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 426 P.298  08/8/2022  
21 Quầy thuốc Thanh Hà Quầy thuốc Đỗ Thị Hà Thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 427 P.299  08/8/2022  
22 Quầy thuốc Số 39/KB Quầy thuốc Nguyễn Thị Minh Tuyết Khu Thái Bình, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 433 P.303 29/8/2022  
23 Quầy thuốc Nguyễn Vui/KV Quầy thuốc Lê Thị Phương Lan Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 509 P.335 06/01/2023  
24 Quầy thuốc Tình Nhung Quầy thuốc Bùi Thị Nhung Xóm Mõ, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 555