Bổ sung điều kiện tiêu chuẩn đối với chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 và Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 c

Thứ năm - 06/10/2022 06:48 777 0
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số;
Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Kế hoạch số 3052/KH-SYT ngày 05/10/2022 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2022,
Căn cứ Thông báo 189/TB- SYT ngày 05/10/2022 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2022.
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình Thông báo bổ sung điều kiện tiêu chuẩn đối với chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017  và Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ, như sau:
I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng tại thông báo số 189/TB-SYT ngày 05/10/2022 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình là 16 chỉ tiêu)
2. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển
Ngoài các điều kiện theo quy định của Luật viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019, thí sinh tham dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên ngày 29/11/2005 của Quốc hội, tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
2.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;
b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
2.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 141/2020/NĐ-CP NGÀY 08/12/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
  1.  Tng s ch tiêu tuyn dng tại thông báo số 189/TB-SYT ngày 05/10/2022 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình là 22 chỉ tiêu.
2. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển
 Ngoài các điều kiện theo quy định của Luật viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019, thí sinh tham dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
Là người được đào tạo theo chế độ cử tuyển được quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP nay là Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (Có quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của Ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình).
   V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
    1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 07/10/2022 đến hết ngày 06/11/2022 (vào giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu).
    2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.
    Địa chỉ: Số 98, Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
    3. Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng năm 2022 sẽ được Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Y tế thông tin tại Cơ quan Sở Y tế và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Soytehoabinh.gov.vn.
    Sở Y tế Hòa Bình đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và những người có nhu cầu biết nội dung trên./.
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây