Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình

Thứ ba - 18/07/2023 05:29 872 0
THÔNG BÁO
Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
vào làm việc tại phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Căn cứ Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Công văn số 1660/SNV-TCBC ngày 23/5/2023 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu chuyên môn để tiếp nhận công chức hành chính thuộc Sở Y tế.
Sở Y tế thông báo nhu cầu tiếp nhận không qua thi tuyển như sau:
  1. Nhu cầu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu, trong đó:

 
STT
Đơn vị
Số lượng
Vị trí việc làm
Yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Hình thức

1

Thanh tra, Sở Y tế

01
Quản lý lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo Bác sĩ đa khoa (ưu tiên sau đại học)
Xét tuyển không qua thi tuyển

2
Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch-Tài vụ, Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình 01
Quản trị công sở
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển không qua thi tuyển
2. Đối tượng
a) Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
b) Viên chức hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Cán bộ, công chức cấp xã;
d) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện
3.1. Tiêu chuẩn điều kiện chung
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên.
- Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;
- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Về năng lực: Am hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm… được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đối tượng quy định tại các tiểu mục  b, c và d Mục 2 Thông báo này được tiếp nhận vào làm công chức phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các tiểu mục a, b, c và d Mục 2 thông báo này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
3.2. Điều kiện cụ thể
Có trình độ Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa và Tài chính ngân hàng theo cơ cấu chuyên môn để tiếp nhận công chức hành chính thuộc Sở Y tế.
4. Hồ sơ
4.1. Thành phần hồ sơ
- Đơn xin chuyển công tác
- Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan đang công tác trong thời gian 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ (bản chính);
- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến thời hạn nộp hồ sơ (bản chính);
- Quyết định tuyển dụng (bản sao có chứng thực);
- Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp (bản sao có chứng thực);
- Quyết định lương gần nhất (bản sao có chứng thực);
- Văn bằng, chứng chỉ (bản sao có chứng thực);
- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (bản chính).
Lưu ý: Hồ sơ được bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
4.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2023 ngày 20/8/2023 (trong giờ hành chính).
5.2. Liên hệ và nộp hồ sơ theo địa chỉ:
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế - Số 98, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Số ĐT: 02183.856464. Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện;
Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký và nộp hồ sơ vào 01 vị trí cần tiếp nhận. Hồ sơ nộp không trả lại.
Thông báo được gửi đến các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hòa Bình thông báo trên Báo Hoà Bình, niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình./.
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo./.
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây